Osobní konzultace

Osobní konzultace probíhají na žádost klienta, po předem domluveném termínu a na klidném místě, které je klientovi příjemné. Jedná se většinou o hodinové sezení, kde pomáhám klientovi ke zklidnění a pochopení jeho životní situace. Klient má možnost najít východisko, popřípadě cestu jak situaci řešit a jak pracovat sám se sebou. Díky těmto konzultacím lidé nacházejí sami sebeotevírají srdce sami sobě a díky tomu i ostatním.
Konzultace se většinou týkají témat:

Vztahy

Miluji ho, nebo jí, ale

Dávám a nic zpět se mi nevrací

Cítím se sama/sám

Sebeláska

Sebe přijetí

Kdo jsem

Odpuštění

Ego

Jsem na křižovatce a nevím kam jít dál

Smysl života

a mnohých dalších

 

Cena konzultace: 500,- Kč 

Doba trvání konzultace: Nejčastěji 1 hodina, ale probíhá spíše intuitivně dle potřeby klienta