Poradenství - duševní rozvoj

Po dlouhé práci na sobě a překonání spousty osobních překážek až k otevření srdeční čakry s cítěním bezpodmínečné lásky nastal čas, kdy mi má duše velí, vše předávat dál.
Poslechla jsem tedy a také to dělám.
Nabízím osobní konzultace v těžkých, tíživých životních situacích a také zážitkové přednášky, které se ponejvíce zabývají sebe přijetím, sebevědomím, prožíváním života s radostí a štěstím. Je dnes již jisté, že život si určujeme sami tím, jak se na životní situace díváme a také jak na ně reagujeme. Je tedy velice důležité poznat sami sebe, abychom věděli, jak na tyto situace reagujeme, proč a jaké máme možnosti, aby se situace vyvíjela pro nás správným směrem. Ráda Vás přivítám na konzultaci, která není vedena tak, abyste byli závislí na stálé pomoci, ale abyste uměli sami se sebou pracovat, věděli jste, kdo jste, kam směřujete, byli sebevědomí a díky tomu mohli žít jednoduše šťastný život.